Tjänster

             -   Allmän rådgivning i din trädgård, ca 1,5 timmar

             -   Ritning /skiss av hel eller del av trädgård

             -   Mindre anläggningsarbeten

             -   Löpande skötsel och  underhåll * 

             -   Beskärning av träd och buskar *

             -   Renovering / styling  

 

                    Priser

                 Prissättning sker efter att jag sett platsen/trädgården

                 och vi diskuterat  arbetets omfattning.

                 Ett besök med allmän rådgivning 1,5 timmar

                 kostar 1 200 kr inom Göteborg. 

                 Vid besök på  annan ort  tillkommer  bilersättning enligt

                 överenskommelse.

 

 

                  *avdragsgill som hushållsnära tjänst

                    Innehar F-skattsedel