Hur går det till?

  Jag gör ett besök i din trädgård och vi diskuterar dina önskemål beträffande trädgårdens användning och utformning,

                                                                    samt går igenom förutsättningarna.  Därefter lämnar jag ett prisförslag. 

                                                               

                                                              Vad är viktigast för dig? En vacker, lättskött trädgård för avkoppling eller en

                                                                   trädgård fylld av frukt, bär och grönsaker?  Stram, vild eller romantisk?

 

                                                                               Jag fotograferar och mäter för att få underlag till ritningen.

                                                                 Dessutom behöver jag en skalenlig ritning av tomten som jag kan utgå ifrån.

 

                                     En ritning går att beställa hos kommunen om ni inte har någon. Skala 1:200 eller 1:400 är en bra storlek.

                                                      Till att börja med gör jag en preliminär skiss, som vi går igenom tillsammans.

                                                           Vid detta tillfälle visar jag bilder på de växter och material som föreslås.

                                                     Det finns då möjlighet att lägga till eller ta bort och eventuellt göra ändringar.

                                                               Därefter färdigställer jag den slutliga ritningen och växtlistan.

 

                                                    Ni kan sedan välja om ni vill utföra arbetet själva, eller om ni vill ha min hjälp              

                                                                              att köpa in växter och utföra planteringen.

 

                                                                               Varje trädgård är unik och full av möjligheter!